Neděle 28. května 2023, svátek má Vilém
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 28. května 2023 Vilém

Reakce na článek K. Trčálka „Nutriční výzva paní Veronice Valíkové“

11. 01. 2023 14:50:03
Karel Trčálek publikoval 10. ledna 2023 článek s výše uvedeným nadpisem, byl ale téměř celý věnován mně. Šlo o jeho reakci na můj text „Ke kontroverzi kolem vystoupení komika Kozuba“ z téhož dne.

Ve svém článku požaduje, abych mu na jisté věci odpověděl, k čemuž se vyjádřím níže. Nejprve jedna praktická poznámka.

Domnívám se, že by bývalo bylo lepší, kdyby K. Trčálek použil jiný nadpis. Tím, že do něj vepsal jméno V. Valíkové, ale pojednává o Stejskalovi, se vystavil riziku, že si Stejskal jeho textu vůbec nevšimne. A nyní už v první osobě. Hyde park příliš často nenavštěvuji, spíše sporadicky. Také proto, že i na něm se příspěvky vyskytují nepravidelně a nikoli každý den (10. 1./3. 1./30. 12./28. 12./27. 12./19. 12.).

V tomto konkrétním případě jsem Trčálkův text objevil proto, že jsem hledal jeden článek blogerky Radky Kielbergerové, a to nejprve na hlavní stránce blogů iDNES. Tam nebyl, zamířil jsem tedy do Hyde parku – a tak jsem narazil na „Nutriční výzvu“ určenou V. Valíkové. Původně jsem se tomu nechtěl věnovat (co je mi do sporu Valíková – Trčálek), ale nakonec jsem nadpis rozklikl. A ejhle: Trčálek píše z možná 95 procent o mně. Slovy Karla Gotta: „To jsem opravdu nečekal.“ Čili: pokud chtěl K. Trčálek, abych si jeho textu, který se mě týká, všiml „na první dobrou“, měl použít jiný titulek, nikoli uvedený, zavádějící.

Nyní k podstatě věci.

Autor píše: „Proto Vás vyzývám: Ukažte mi třeba i jedno jediné moje slovo, kterým urážím Boha. Skutečného Boha nikoliv Vaši falešnou modlou!“

To je ale absurdní požadavek. Jeho nesmyslnost budu ilustrovat na prostém příkladu z naší zahrady u domu. Pokud osobu A obviním z toho, že z té zahrady ukradla mé nářadí a ta osoba bude smrtelně vážně tvrdit, že to není moje nářadí, ale vlastně její, a že ona není zloděj, ale já jsem lhář (když tvrdím, že ona osoba je zlodějem), pak není o čem se bavit. Chtít po mně, abych označil třeba rýč jako ukradené nářadí nedává smysl, když osoba X poté, co rýč označím jako ukradený, bude tvrdit, že ten rýč je její. Takovýto dialog je v principu o ničem.

Ačkoli níže panu Trčálkovi přesto odpovím, musím položit důraz na to, jak mě K. Trčálek hodnotí (pokud jde o duchovní věci) a jak hodnotí sám sebe; zde je několik citátů z jeho článku:

(1) Tak v prvé řadě neurážím křesťanské hodnoty já, jak tvrdí pan Stejskal, ale uráží je samotný pan Stejskal. (S poukazem na to, že křesťanské hodnoty prý nejde urážet.)

(2) Víra pana Stejskala není skutečná. Je dokonale falešná a povrchní ...

(3) Pokud tedy urážím křesťanské hodnoty, pak to dělám proto, že mě tím pověřil sám Bůh a proto, že mě tím pověřil sám Bůh, to dělám velmi rafinovaně, jsem tedy Božím poslem a pokud to pan Stejskal nechápe, není a ani nemůže být skutečným křesťanem.

(4) Meritum věci je ovšem v tom, že žádné křesťanské hodnoty neurážím, urážím jen to, co pan Stejskal a jemu podobní takykřesťané prohlásili za falešnou modlu ...

Pan Trčálek má tedy za to, že když já a se mnou stamiliony jiných respektujeme Boha tak, jak o něm učí Bible, chápeme ho na na základě naší četby Starého zákona, jsme vlastně modláři, protože jedinou správnou interpretaci Boha má pan Trčálek. Ten dále píše: „Bůh je takříkajíc živý organismus mající nekonečně mnoho forem a tvarů, Bůh není ten, komu se musí přinášet zápalné oběti, aby ukázal svou vlídnou tvář!“ Vskutku, v Nové smlouvě, díky zástupně oběti Ježíše Krista, není nutné přinášet Bohu zápalné obětí, to také nikdo z nás netvrdí, ovšem ve smlouvě s izraelským lidem, ve starověku, tomu tak bylo – ať se to panu Trčálkovi líbí nebo ne. Nevím, kde pan Trčálek na svoji definici Boha přišel, nicméně tu pravou definici nabízí pouze Bible, Boží Slovo. Je-li s jeho poselstvím kdokoli v nesouladu, je to především jeho problém.

K. Trčálek je dokonce tak opovážlivý, že tvrdí: „Tuto falešnou modlu (svoji mylnou představu Boha – LS) vnucují i druhým, a běda každému, kdo se této falešné modle neklaní jako oni, kdo ji neuctívá tak, jako ji uctívají oni!“

Lež na lež. Za prvé, není to falešná modla. Je-li moje (naše, jsou nás stamiliony) chápání Boha totožné s tím, co o sobě nechal ve svém Slovu zjevit sám Bůh, nemůže jít o falešnou modlu. Bez ohledu na obsah Trčálkova mudrování. Za druhé, nikdo nikomu nic nevnucuje – a už vůbec ne to, aby se někdo něčemu nebo někomu klaněl. Kdybych chtěl oplatit stejnou mincí, napsal bych, že i Karel Trčálek vnucuje své fantasmagorické nesmysly druhým – netvrdím to, protože vím, že to není pravda. K. Trčálek pouze svobodně předkládá své bludy, aniž by je někomu vnucoval. Ani on, ale ani já nemáme jak komu něco vnucovat, můžeme o tom nanejvýš psát a debatovat, nic víc. Hloupé je i tvrzení „běda každému“, kdo se naší falešné modle neklaní tak jako my; budu mluvit za sebe: nikomu nijak nevyhrožuji.

Ne zcela ovšem chápu, proč K. Trčálek chce, aby mu vysvětlil následující:

Proto Vás vyzývám, abyste mi odpověděl, zda se podle vás nesmí urážet základní křesťanské hodnoty, ale mohou se vyvraždit Slavníkovci, mohou se vyvraždit hugenoti během Bartolomějské noci, může se upalovat Jan Hus, může se celá staletí vraždit a zabíjet ve válkách, aby toto vraždění nijak neuráželo základní křesťanské hodnoty, protože se tohoto vraždění dopouštějí sami křesťané?

Co nechápu? Proč chce vysvětlení po někom, jehož víra je falešná a povrchní, kdo není skutečným křesťanem. Jinak řečeno, pravou víru a pravé křesťanství, nepovrchní a nefalešné, stejně jako tu jedinou správnou interpretaci Boha má přece pan Trčálek, tak proč stojí o názor tak bezvýznamné persony, jakou jsem já?

Výše uvedená výzva je ovšem demagogická. Skutečnost, že byli vyvražděni Slavníkovci, masakrování hugenoti, byl upálen Jan Hus, že se celá staletí vraždilo a zabíjelo ve válkách vedených křesťany (mnohdy křesťany jen podle jména – LS) neznamená, že bych s něčím takovým souhlasil a ve svých textech to obhajoval; nikdy jsem se nevyjádřil v tom smyslu, že tímto způsobem lze urážet křesťanské hodnoty. Věc se má tak, že křesťanské hodnoty se urážet mohou, v tom těžko někdo někomu zabrání (myšleno v naší době, v minulosti to bylo asi jinak, což ovšem neřešíme), ale o to přece nejde: jde o to, že když někdo tyto hodnoty uráží, někdo jiný, kdo to jako urážku vnímá, se proti tomu ohradí. Příznačné je, že dojde-li k vyjádření námitek, je oheň na střeše a následují osobní urážky.

K. Trčálek pokračuje ve své demagogii i v závěru článku:

„ ... nemůže se napsat, že sv. Jan Křtitel měl revma, protože stál celé dny ve vodě? To je urážka křesťanských hodnot, napsat takovou malichernost?!“

Ne, (a nyní se obracím přímo na autora) pane Trčálku, podstata tkví někde jinde, ne v této rádoby vtipné poznámce zrozené ve Vaší fantazii. Níže uvádím, také na Vaše přání, několik narychlo vybraných citátů z Vašich článků, které jako urážlivé vnímám. A jsem si jist, že kdybych měl možnost ukázat je svým zemřelým rodičům, které byste sotva mohl označit jako modláře, lidi s falešnou a povrchní vírou a nikoli skutečné křesťany, vnímali by to stejně jako já.

3. 1. 2023 jste vložil do úst evangelisty Franklina Grahama tato slova: „Vidíš, právě jsem si četl Starý zákon. Píše se v něm o Hospodinu, ale to ještě neznamená, že Hospodin je Bůh, právě naopak, Starý Zákon dokazuje, že Hospodin není Bůh.

Na Nový rok 2023 v článku o neexistujícím pergamenu: „Bůh neexistuje, protože nemá důvod, aby existoval.“

30. 12. 2022 píšete: „Jedna jediná noc na tomto světě stačila Mesiáši, aby pochopil nesmyslnost své existence a svého úkolu, jedna jediná noc na tomto světě stačila, aby se jediným východiskem stal pro něj výstřel do spánku ...“

11. 11. 2022

Nadpis Vašeho článku: „Krvavá Kristova oběť byla zbytečnou sebevraždou“. V tomto textu pak čteme: „A je to pravda, že byla moje oběť docela zbytečná?“ chtěl vědět syn. „No tak určitě je to pravda,“ zjevil Otec Synovi Pravdu o jeho oběti.

21. 10. 2022

Do úst pražského emeritního arcibiskupa jste vložil tato slova: „Chci vám, říct, že nás Ježíš nepřišel spasit, ale právě naopak!“ „Právě naopak?“ podivil jsem. Emeritní arcibiskup vážně přikývl: „Ano, právě naopak! Ježíš nás vrhl rovnou do pekla.

8. 10. 2022

Ve fiktivním rozhovoru s Vámi jste vložil Kristu do úst toto vyjádření: „Ježíšovo ukřižování a Ježíšova smrt nemá žádný vliv na lidskou spásu, proč by taky měla? Ostatně sám Ježíš jako takový neexistoval, respektive neexistoval tak, jak je zobrazen a prezentován v evangeliu, které je samo o sobě vcelku bezvýznamným spiskem.“ Kromě toho Kristus ve Vaší fantasmagorii říká: „Ty dobře víš, že Hospodin není Bůh, ale jen regionální židovský démon.“ A dále: Dobře, existuje-li Ďábel, pak tímto Ďáblem není nikdo jiný než sám Bůh, ba dokonce dá se říct, že Bůh je víc Ďáblem než Bohem.“ A konečně „Ježíš jako takový je symbolická postava, neboť každý člověk je Ježíšem.“

Závěr. (1) Nechávám na posouzení každého, zejména pak upřímně věřících křesťanů, jak budou tyto Vaše výroky (byť rafinované vložené do úst jiným osobám) hodnotit. (2) Neupírám Vám právo jakkoli se vyjadřovat na adresu Boha, Ježíše, víry, křesťanského náboženství, jakkoli interpretovat to, co učí Bible. Pouze si vyhrazuji právo se k tomu v rámci svobodné diskuse ve svobodné společnosti vyjádřit.

Autor: Lubomír Stejskal | středa 11.1.2023 14:50 | karma článku: 10.68 | přečteno: 326x

Další články blogera

Lubomír Stejskal

Ještě ke kauze Jašek

Jako člověk, který od ruské agrese 2022 stojí plně na straně Ukrajiny (s výjimkou některých excesů – např. přejmenování ulic po kolaborantech s nacisty), mám problém s verdiktem proti Jakubu Jaškovi.

20.5.2023 v 11:07 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 13 | Diskuse

Lubomír Stejskal

CNN v roli dezinformátora

Ne, nejde o českou filiálku (CNN Prima News), ale o mateřskou stanici sídlící v americké Atlantě. Opět se potvrdilo, že ďábel je ukryt v detailu.

18.5.2023 v 22:28 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 10 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Varování ze Západního břehu: Studentské volby v Nábulusu

Na Západním břehu Jordánu, na území pod kontrolou Palestinské autonomie, působí na 15 univerzit a vysokých škol. Čas od času přijdou zprávy o volbách do jejich studentských rad. Některé výsledky jsou varující.

17.5.2023 v 21:25 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 11 | Diskuse

Lubomír Stejskal

O jednom aspektu izraelské soudní reformy

Už dlouho mi nic nezpůsobilo tak obrovskou vnitřní radost jako informace, kterou přinesl 16. května večer zpravodajský server The Times of Israel.

17.5.2023 v 11:43 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 9 | Diskuse

Další články z rubriky Hyde park

Kristina Salvetová

Tak nám zavřeli poštu, paní Müllerová!

Jedni se radují, druzí rozčilují a třetí v nejistotě hledají, jestli se jejich pošta ocitla na black listu. Vláda se hájí záchranou státního prodělečného podniku a populisté se zaklínají seniory se složenkami.

31.3.2023 v 12:39 | Karma článku: 10.95 | Přečteno: 169 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Indicie

Opravdu se nevracím na blog. Jen jsem si všiml něčeho, co upoutalo moji pozornost. Jako kolínský rodák mám své předky pohřbené v Kolíně. Mám tam ještě strýce s tetou a rodiče manželky.

28.3.2023 v 9:44 | Karma článku: 6.75 | Přečteno: 154 | Diskuse

Karel Trčálek

Špína pana Ladislava Větvičky

Známý myslitel Ladislav Větvička se už mnohokrát ostře vyjádřil na adresu fialového hnusu, který nás měl zatáhnout do války na Ukrajině

21.3.2023 v 16:46 | Karma článku: 31.20 | Přečteno: 1042 | Diskuse

Ondřej Sirovátka

Nevýhody carsharingu!

Než se natěšení vrhnete do sdílených aut a prodáte ty vlastní, je dobré znát i některé nevýhody. Porovnat pro i proti a pak si udělat ucelený názor.

1.3.2023 v 0:00 | Karma článku: 3.25 | Přečteno: 91 | Diskuse

Karel Trčálek

Co jste si zvolili, to máte. Národní katastrofě zabrání už jen zázrak!

Ocitli jsme se na prahu strašlivé katastrofy, nesrovnatelné s jinými katastrofami, kterými si náš národ prošel. Zachránit nás před lesbicko-homosexuálním peklem, do kterého se řítíme, může už jen bratrská pomoc

3.2.2023 v 8:01 | Karma článku: 22.00 | Přečteno: 459 | Diskuse
Počet článků 4465 Celková karma 18.32 Průměrná čtenost 898

Tip:

Izraelský sport v češině: https://forum.eretz.cz/index.php?board=9.0

/* 1956.   

V letech 2012 až (duben) 2023 bloger na hlavní stránce iDNES. Předtím na BigBlogeru Lidovek. V období prosinec 2020 až únor 2023 též na Blogosféře.cz. Od 11. dubna 2023 na platformě Blogosvět.cz . Jako autor spolupracuji s internetovým deníkem Neviditelný pes. Od 18. 4. 2023 aktivní také na Seznam Médium. (Po odchodu z hlavní stránky iDNES série mimořádných článků - 14. 4-1. 5. 2023 -, od 3. 5. 2023 zde opět řádné články.) 

 eContact:  mrstejskal@gmail.com

Nejoblíbenější relax: fotografování fauny pod hladinou Rudého moře. Viz zde:  http://www.flickr.com/mrstejskal  

 

Tříletou dceru Bereniky Kohoutové srazilo na přechodu pro chodce auto

Teprve tříletou dceru Bereniky Kohoutové (32) srazilo v úterý v centru Prahy auto přímo na přechodu pro chodce. Jak se...

Taťána lže a mstí se, říká Brzobohatý. Rád se převlékám za ženu, připouští

Modelka Taťána Kuchařová (35) v církevní žalobě píše, že její bývalý muž Ondřej Brzobohatý (40) není sexuálně vyhraněn....

Zemřel slovenský herec a hudebník Daniel Heriban. Bylo mu 43 let

Heriban, známý například ze seriálů Horná Dolná a Hnízdo nebo z filmů Únos či Sviňa, zemřel podle informací TV JOJ ve...

Chystá se novinka, kdo spoří v penzijku, odečte z daní až 48 tisíc

Důchody mají být pro budoucí penzisty nižší. Populace stárne a průběžný důchodový systém, do něhož přispívají současní...

Co zas chce, ty vole, reaguje Jágr na volání bezradné Branišové od faxu

Hokejista Jaromír Jágr (51) a jeho partnerka, modelka Dominika Branišová (28) pobavili sledující na Instagramu...