Čtvrtek 9. února 2023, svátek má Apolena
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 9. února 2023 Apolena

Reakce na článek K. Trčálka „Nutriční výzva paní Veronice Valíkové“

11. 01. 2023 14:50:03
Karel Trčálek publikoval 10. ledna 2023 článek s výše uvedeným nadpisem, byl ale téměř celý věnován mně. Šlo o jeho reakci na můj text „Ke kontroverzi kolem vystoupení komika Kozuba“ z téhož dne.

Ve svém článku požaduje, abych mu na jisté věci odpověděl, k čemuž se vyjádřím níže. Nejprve jedna praktická poznámka.

Domnívám se, že by bývalo bylo lepší, kdyby K. Trčálek použil jiný nadpis. Tím, že do něj vepsal jméno V. Valíkové, ale pojednává o Stejskalovi, se vystavil riziku, že si Stejskal jeho textu vůbec nevšimne. A nyní už v první osobě. Hyde park příliš často nenavštěvuji, spíše sporadicky. Také proto, že i na něm se příspěvky vyskytují nepravidelně a nikoli každý den (10. 1./3. 1./30. 12./28. 12./27. 12./19. 12.).

V tomto konkrétním případě jsem Trčálkův text objevil proto, že jsem hledal jeden článek blogerky Radky Kielbergerové, a to nejprve na hlavní stránce blogů iDNES. Tam nebyl, zamířil jsem tedy do Hyde parku – a tak jsem narazil na „Nutriční výzvu“ určenou V. Valíkové. Původně jsem se tomu nechtěl věnovat (co je mi do sporu Valíková – Trčálek), ale nakonec jsem nadpis rozklikl. A ejhle: Trčálek píše z možná 95 procent o mně. Slovy Karla Gotta: „To jsem opravdu nečekal.“ Čili: pokud chtěl K. Trčálek, abych si jeho textu, který se mě týká, všiml „na první dobrou“, měl použít jiný titulek, nikoli uvedený, zavádějící.

Nyní k podstatě věci.

Autor píše: „Proto Vás vyzývám: Ukažte mi třeba i jedno jediné moje slovo, kterým urážím Boha. Skutečného Boha nikoliv Vaši falešnou modlou!“

To je ale absurdní požadavek. Jeho nesmyslnost budu ilustrovat na prostém příkladu z naší zahrady u domu. Pokud osobu A obviním z toho, že z té zahrady ukradla mé nářadí a ta osoba bude smrtelně vážně tvrdit, že to není moje nářadí, ale vlastně její, a že ona není zloděj, ale já jsem lhář (když tvrdím, že ona osoba je zlodějem), pak není o čem se bavit. Chtít po mně, abych označil třeba rýč jako ukradené nářadí nedává smysl, když osoba X poté, co rýč označím jako ukradený, bude tvrdit, že ten rýč je její. Takovýto dialog je v principu o ničem.

Ačkoli níže panu Trčálkovi přesto odpovím, musím položit důraz na to, jak mě K. Trčálek hodnotí (pokud jde o duchovní věci) a jak hodnotí sám sebe; zde je několik citátů z jeho článku:

(1) Tak v prvé řadě neurážím křesťanské hodnoty já, jak tvrdí pan Stejskal, ale uráží je samotný pan Stejskal. (S poukazem na to, že křesťanské hodnoty prý nejde urážet.)

(2) Víra pana Stejskala není skutečná. Je dokonale falešná a povrchní ...

(3) Pokud tedy urážím křesťanské hodnoty, pak to dělám proto, že mě tím pověřil sám Bůh a proto, že mě tím pověřil sám Bůh, to dělám velmi rafinovaně, jsem tedy Božím poslem a pokud to pan Stejskal nechápe, není a ani nemůže být skutečným křesťanem.

(4) Meritum věci je ovšem v tom, že žádné křesťanské hodnoty neurážím, urážím jen to, co pan Stejskal a jemu podobní takykřesťané prohlásili za falešnou modlu ...

Pan Trčálek má tedy za to, že když já a se mnou stamiliony jiných respektujeme Boha tak, jak o něm učí Bible, chápeme ho na na základě naší četby Starého zákona, jsme vlastně modláři, protože jedinou správnou interpretaci Boha má pan Trčálek. Ten dále píše: „Bůh je takříkajíc živý organismus mající nekonečně mnoho forem a tvarů, Bůh není ten, komu se musí přinášet zápalné oběti, aby ukázal svou vlídnou tvář!“ Vskutku, v Nové smlouvě, díky zástupně oběti Ježíše Krista, není nutné přinášet Bohu zápalné obětí, to také nikdo z nás netvrdí, ovšem ve smlouvě s izraelským lidem, ve starověku, tomu tak bylo – ať se to panu Trčálkovi líbí nebo ne. Nevím, kde pan Trčálek na svoji definici Boha přišel, nicméně tu pravou definici nabízí pouze Bible, Boží Slovo. Je-li s jeho poselstvím kdokoli v nesouladu, je to především jeho problém.

K. Trčálek je dokonce tak opovážlivý, že tvrdí: „Tuto falešnou modlu (svoji mylnou představu Boha – LS) vnucují i druhým, a běda každému, kdo se této falešné modle neklaní jako oni, kdo ji neuctívá tak, jako ji uctívají oni!“

Lež na lež. Za prvé, není to falešná modla. Je-li moje (naše, jsou nás stamiliony) chápání Boha totožné s tím, co o sobě nechal ve svém Slovu zjevit sám Bůh, nemůže jít o falešnou modlu. Bez ohledu na obsah Trčálkova mudrování. Za druhé, nikdo nikomu nic nevnucuje – a už vůbec ne to, aby se někdo něčemu nebo někomu klaněl. Kdybych chtěl oplatit stejnou mincí, napsal bych, že i Karel Trčálek vnucuje své fantasmagorické nesmysly druhým – netvrdím to, protože vím, že to není pravda. K. Trčálek pouze svobodně předkládá své bludy, aniž by je někomu vnucoval. Ani on, ale ani já nemáme jak komu něco vnucovat, můžeme o tom nanejvýš psát a debatovat, nic víc. Hloupé je i tvrzení „běda každému“, kdo se naší falešné modle neklaní tak jako my; budu mluvit za sebe: nikomu nijak nevyhrožuji.

Ne zcela ovšem chápu, proč K. Trčálek chce, aby mu vysvětlil následující:

Proto Vás vyzývám, abyste mi odpověděl, zda se podle vás nesmí urážet základní křesťanské hodnoty, ale mohou se vyvraždit Slavníkovci, mohou se vyvraždit hugenoti během Bartolomějské noci, může se upalovat Jan Hus, může se celá staletí vraždit a zabíjet ve válkách, aby toto vraždění nijak neuráželo základní křesťanské hodnoty, protože se tohoto vraždění dopouštějí sami křesťané?

Co nechápu? Proč chce vysvětlení po někom, jehož víra je falešná a povrchní, kdo není skutečným křesťanem. Jinak řečeno, pravou víru a pravé křesťanství, nepovrchní a nefalešné, stejně jako tu jedinou správnou interpretaci Boha má přece pan Trčálek, tak proč stojí o názor tak bezvýznamné persony, jakou jsem já?

Výše uvedená výzva je ovšem demagogická. Skutečnost, že byli vyvražděni Slavníkovci, masakrování hugenoti, byl upálen Jan Hus, že se celá staletí vraždilo a zabíjelo ve válkách vedených křesťany (mnohdy křesťany jen podle jména – LS) neznamená, že bych s něčím takovým souhlasil a ve svých textech to obhajoval; nikdy jsem se nevyjádřil v tom smyslu, že tímto způsobem lze urážet křesťanské hodnoty. Věc se má tak, že křesťanské hodnoty se urážet mohou, v tom těžko někdo někomu zabrání (myšleno v naší době, v minulosti to bylo asi jinak, což ovšem neřešíme), ale o to přece nejde: jde o to, že když někdo tyto hodnoty uráží, někdo jiný, kdo to jako urážku vnímá, se proti tomu ohradí. Příznačné je, že dojde-li k vyjádření námitek, je oheň na střeše a následují osobní urážky.

K. Trčálek pokračuje ve své demagogii i v závěru článku:

„ ... nemůže se napsat, že sv. Jan Křtitel měl revma, protože stál celé dny ve vodě? To je urážka křesťanských hodnot, napsat takovou malichernost?!“

Ne, (a nyní se obracím přímo na autora) pane Trčálku, podstata tkví někde jinde, ne v této rádoby vtipné poznámce zrozené ve Vaší fantazii. Níže uvádím, také na Vaše přání, několik narychlo vybraných citátů z Vašich článků, které jako urážlivé vnímám. A jsem si jist, že kdybych měl možnost ukázat je svým zemřelým rodičům, které byste sotva mohl označit jako modláře, lidi s falešnou a povrchní vírou a nikoli skutečné křesťany, vnímali by to stejně jako já.

3. 1. 2023 jste vložil do úst evangelisty Franklina Grahama tato slova: „Vidíš, právě jsem si četl Starý zákon. Píše se v něm o Hospodinu, ale to ještě neznamená, že Hospodin je Bůh, právě naopak, Starý Zákon dokazuje, že Hospodin není Bůh.

Na Nový rok 2023 v článku o neexistujícím pergamenu: „Bůh neexistuje, protože nemá důvod, aby existoval.“

30. 12. 2022 píšete: „Jedna jediná noc na tomto světě stačila Mesiáši, aby pochopil nesmyslnost své existence a svého úkolu, jedna jediná noc na tomto světě stačila, aby se jediným východiskem stal pro něj výstřel do spánku ...“

11. 11. 2022

Nadpis Vašeho článku: „Krvavá Kristova oběť byla zbytečnou sebevraždou“. V tomto textu pak čteme: „A je to pravda, že byla moje oběť docela zbytečná?“ chtěl vědět syn. „No tak určitě je to pravda,“ zjevil Otec Synovi Pravdu o jeho oběti.

21. 10. 2022

Do úst pražského emeritního arcibiskupa jste vložil tato slova: „Chci vám, říct, že nás Ježíš nepřišel spasit, ale právě naopak!“ „Právě naopak?“ podivil jsem. Emeritní arcibiskup vážně přikývl: „Ano, právě naopak! Ježíš nás vrhl rovnou do pekla.

8. 10. 2022

Ve fiktivním rozhovoru s Vámi jste vložil Kristu do úst toto vyjádření: „Ježíšovo ukřižování a Ježíšova smrt nemá žádný vliv na lidskou spásu, proč by taky měla? Ostatně sám Ježíš jako takový neexistoval, respektive neexistoval tak, jak je zobrazen a prezentován v evangeliu, které je samo o sobě vcelku bezvýznamným spiskem.“ Kromě toho Kristus ve Vaší fantasmagorii říká: „Ty dobře víš, že Hospodin není Bůh, ale jen regionální židovský démon.“ A dále: Dobře, existuje-li Ďábel, pak tímto Ďáblem není nikdo jiný než sám Bůh, ba dokonce dá se říct, že Bůh je víc Ďáblem než Bohem.“ A konečně „Ježíš jako takový je symbolická postava, neboť každý člověk je Ježíšem.“

Závěr. (1) Nechávám na posouzení každého, zejména pak upřímně věřících křesťanů, jak budou tyto Vaše výroky (byť rafinované vložené do úst jiným osobám) hodnotit. (2) Neupírám Vám právo jakkoli se vyjadřovat na adresu Boha, Ježíše, víry, křesťanského náboženství, jakkoli interpretovat to, co učí Bible. Pouze si vyhrazuji právo se k tomu v rámci svobodné diskuse ve svobodné společnosti vyjádřit.

Autor: Lubomír Stejskal | středa 11.1.2023 14:50 | karma článku: 9.95 | přečteno: 297x

Další články blogera

Lubomír Stejskal

Dar pro prezidenta

Volodymyr Zelenskyj se narodil 25. ledna 1978. Protože patří do ukrajinské židovské diaspory, musíme dodat, že podle hebrejského datování byl tehdy 17. den měsíce ševat. Jaký dar dostal k pětačtyřicátinám?

8.2.2023 v 21:57 | Karma článku: 9.63 | Přečteno: 127 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Zemětřesení: Absurdní souvislost

Na pozadí turecké-syrského zemětřesení rezonuje důležitost specializovaného oboru – medicíny katastrof. Své uplatnění nachází během mimořádných událostí, z nichž jedné z nejhorších jsme nyní svědky.

8.2.2023 v 10:58 | Karma článku: 13.36 | Přečteno: 239 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Zemětřesení: Nepřátelé vedle sebe

Je na tragédii, která postihla jihovýchod Turecka a přilehlou oblast Sýrie, možné najít něco pozitivního? Jistěže. Na první místě nezměrnou mezinárodní solidaritu. A pak několik zdánlivě bezvýznamných střípků.

7.2.2023 v 23:02 | Karma článku: 11.74 | Přečteno: 199 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Zemětřesení: Čas na vtípky?

size="12pt"Otevřu web tureckých novin Hurriyet (má i anglickou verzi) a v té turecké vidím na první stráce zmínku o Charlie Hebdo. Že by nějaká legrácka na téma té děsivé katastrofy? Jistěže, jak jinak.

7.2.2023 v 13:27 | Karma článku: 17.18 | Přečteno: 345 | Diskuse

Další články z rubriky Hyde park

Karel Trčálek

Co jste si zvolili, to máte. Národní katastrofě zabrání už jen zázrak!

Ocitli jsme se na prahu strašlivé katastrofy, nesrovnatelné s jinými katastrofami, kterými si náš národ prošel. Zachránit nás před lesbicko-homosexuálním peklem, do kterého se řítíme, může už jen bratrská pomoc

3.2.2023 v 8:01 | Karma článku: 21.07 | Přečteno: 412 | Diskuse

Petr Říha

Zavlaje nad Pražským hradem bílá vlajka?

Všichni pamatujeme na 19. září 2015, kdy na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana vyvěsili členové uskupení Ztohoven na střechu Hradu obří červené trenýrky.

13.1.2023 v 1:17 | Karma článku: 7.61 | Přečteno: 171 | Diskuse

Karel Trčálek

Nutriční výzva paní Veronice Valíkové

Vyzývám tímto paní Veroniku Valíkovou, aby mě přestala křivě obviňovat z toho, čeho se nedopouštím a nikdy se nedopouštěl

10.1.2023 v 17:01 | Karma článku: 15.84 | Přečteno: 365 | Diskuse

Tomáš Flaška

Bizár v diskusích na idnesu

Náhodou jsem zavítal na stránky jednoho kdysi úspěšného blogera, bohužel trochu pomateného. Ale to je fuk. Rozhodl se tyto stránky opustit, nikoliv však jeho fanoušek.

3.1.2023 v 16:37 | Karma článku: 23.60 | Přečteno: 630 | Diskuse
Počet článků 4350 Celková karma 18.14 Průměrná čtenost 910

Od 28. září 2022 je aktivována webová stránka http://www.eretz.cz

 

Můj tip: https://blogosfera.cz

 

/* 1956.   Toto je "my blog 2". Primárně o Izraeli, sekundárně o všem ostatním. Často nabízím menšinové náměty, neb i ty mají mít  své místo ve veřejném prostoru.  

 

eContact:  mrstejskal@gmail.com

 

Motto blogu:  Co jsem napsal, napsal jsem.  (Pilatus Pontius).  

 

Nejoblíbenější relax: fotografování fauny pod hladinou Rudého moře. Viz zde:  http://www.flickr.com/mrstejskal  

 

Z jídelníčku vyřadila zánětlivé potraviny. Za půl roku zhubla 9 kilo

Paní Petra byla vždy sportovně založená. Problém přišel po operaci nohou, kdy musela omezit sport, což se projevilo na...

Každý má nějakou erotickou slabůstku či fetiš. Které patří mezi nejčastější?

Mít v sexuálních hrátkách nějakou více či méně podivnou „úchylku“, která nám dělá dobře, rozhodně není hřích. Je to...

A TOTO VÍTE? K čemu je ten tlustý válec na hlavních moderních tanků

Seriál I na tanku lze identifikovat věci, které mohou u někoho vzbudit otazníky. Například tlustší válec na hlavni kanonu....

Zemřela zpěvačka Naďa Urbánková. Proslavila se hity Závidím či Drahý můj

Ve věku 83 let zemřela v pátek zpěvačka a herečka Naďa Urbánková, držitelka pěti Zlatých slavíků, interpretka hitů...

Maláčová je rozvedená. Připila si na nový začátek a už má nabídky na rande

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (41) oznámila svým příznivcům na sociálních sítích, že má...